[zpt]

Vzdlen pomoc >>> Sputn Teamvieweru pro vzdlenou podporu

  • Aby bylo mon se k Vm vzdlen pipojit a pomoci Vm s instalac pipojen, je nutn spustit program Teamviewer.

  • Kliknte na ne uveden odkaz a tm spustte program Teamviewer Quick Support ve verzi 9.

  • http://www.edusoft.cz/TeamViewerQS_cs.exe

  • Po oteven dialogovho okna stahovn programu do vaeho PC stisknte tlatko Spustit. Program by se ml spustit a vypadat takto:


  • Teprve jakmile budu znt Vae ID a heslo, mohu se k Vm pipojit.


© Roman Paroubek 2019